هنرستان

نرم افزار مدیریت کلاسهای آموزشگاه


ردیف کد نام نام خانوادگی حاضر تاریخ
1 1 مجتبی ملایی ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
2 2 رحمان محسن بیگی ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
3 3 میثم اکبری ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
4 4 uuuuuu giyguy ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
5 5 محمد رضا مومنی ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
6 6 کیان مومنی ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
7 7 محمد جواد جمالیزاده ۱۴۰۲/۰۳/۱۱